Incorporation of a company in Turkey – general introduction

The economic climate in Turkey is an attractive climate for investment due to several factors, namely:Successful economy.Population.Qualified and competitive workforce.A liberalized and reformed investment climate.Infrastructure.Central location.Power transmission terminal and corridor…

Continue Reading Incorporation of a company in Turkey – general introduction

Pazarlama kavramı

Pazarlama işin bel kemiğidir ve bu işletmenin başarısı için, ister bireysel ister küçük işletme, ister büyük ve çok uluslu kuruluşlar için. Yanlış olanları içeren pazarlamaya bağlı kalarak, pazarlama fikrini daraltan…

Continue Reading Pazarlama kavramı